Czasownik w kropce? Czemu nie? 🙂

Gramatyka spędza sen z powiek niejednemu uczniowi. Utrwalanie części mowy czy zdania nie zawsze bywa ciekawe, ale  można znaleźć na to sposób. Warto połączyć przyjemne z pożytecznym, a więc np. wpleść czasownik i jego formy w scenariusz Dnia Kropki, czyli przygotować kreatywne zadania dla swoich uczniów. Tak jest i w tym roku!

„Wygibajtus" na start!

Czy pamiętacie sprawnościową grę „Wygibajtus"? Chodzi w niej o to, by tak układać ręce i nogi, aby jak najdłużej wytrzymać, nie dotykając ziemi. Postanowiłam wykorzystać tę grę na języku polskim, ale nie do cielesnych, tylko umysłowych akrobacji. Jeśli nie macie gry, wielkie kolorowe kropki, które są niezbędne, przeniosłam na papier, więc można je wydrukować (załącznik poniżej).

Co Wam będzie potrzebne poza grą lub kartą?

Tyle karteczek samoprzylepnych, ilu mamy uczniów w klasie, oznaczonych czterema kolorami

(u mnie to 24 kartki);

 • sześć kartek z kolorem czerwonym – będą to czasowniki w czasie przeszłym

 • sześć kartek z kolorem niebieskim – będą to czasowniki w czasie przyszłym

 • sześć kartek z kolorem zielonym – będą to czasowniki w czasie teraźniejszym,

 • sześć kartek z kolorem żółtym – będą to czasowniki w trybie przypuszczającym

 • karta pracy dla uczniów (załącznik nr 1)

  Czasowniki na start!

  Na podłodze rozkładamy grę „Wygibajtus”. Następnie rozdajemy uczniom kartki z odpowiednim kolorem (lub mogą „wykręcić” zgodnie z tabliczką dołączoną do gry). Na tablicy wyświetlamy klucz do kolorów. Prosimy, by uczniowie wymyślili i wpisali na kartkę czasownik zgodny z tym, co zobaczyli na tablicy i przykleili go w odpowiednim miejscu na „wygibajtusie”. Po sprawdzeniu zgodności zapisu z poleceniem rozdajemy uczniom karty pracy.

  Zadanie polega na tym, by za pomocą strzałek dojść do odpowiedniego czasownika i określić jego formy (osobę, liczbę, rodzaj, czas, tryb).

  Jeśli uczniowie szybko wykonają zadanie lub jeśli chcemy przeznaczyć na nie dwie godziny lekcyjne, możemy poprosić, by uczniowie z wybranymi czasownikami ułożyli zdania (pojedyncze, złożone), a następnie określili wszystkie części mowy.

  kody

  czasowniki

  formy

  ↓ ← ↓ →

  ↓ → ↓ ↓

  ↓ ← ↓ ←

  ↓ ← ← ↑

  ↑ → ↑ ↑

  kody

  czasowniki

  formy

  ↑ ← ↑ →

  ↑ ← ↑ ↑

  → ↑ ↑ →

  ↓ → ↓ ←

  ↓ ← ↓ ←

  Udanej lekcji. 🙂

  IB


  0 komentarzy

  Dodaj komentarz

  Avatar placeholder

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *