Mitologia jest dla uczniów  lekturą przyjemną, choć bywa momentami niezrozumiała. Aby więc łatwiej było młodym ludziom zapamiętać nazwy bogów, herosów oraz ich skomplikowane historie, postanowiłam wykorzystać różne formy pracy. Było więc notowanie graficzne, film, kalambury i narzędzia TIK.

1. Olimp – a gdzie to jest?

Jedną z ważnych informacji na temat mitów jest położenie Olimpu. Aby dowiedzieć się, gdzie leży i jak wygląda mitologiczna siedziba bogów, uczniowie wykorzystali swoje telefony komórkowe. Ich zadanie polegało na tym, by znaleźć w internecie informacje  na temat tej góry wraz ze zdjęciami. Ciekawą stroną okazała się ta w poniższym linku:

http://archeos.pl/artykul/5818

Po kilku minutach przyszedł też czas na rozmowę o Hadesie, po której należało przygotować notatkę.

2. Notuję i zapamiętuję

Podobnie było z treścią mitów. Analizując mit o Syzyfie, jednym z zdań było przygotowanie planu wydarzeń za pomocą równoważników zdań. Tutaj, zamiast standardowej formy punktów, użyliśmy poziomej osi, na której miały się znaleźć wypowiedzenia. Wokół nich należało przygotować notatkę graficzną według własnego uznania.

Podobną formę można było zastosować podczas przyswajania wiedzy na temat olimpijskich bogów. 

3. Frazeologizmy mi nie straszne

Jednym z zagadnień podczas omawiania mitologii było poznanie przez uczniów związków frazeologicznych pochodzących właśnie z tego źródła, a następnie ćwiczenie umiejętności wykorzystania ich w praktyce. Tutaj forma notatki była dowolna, jednak wielu uczniów ponownie zdecydowało się na graficzną wizualizację omawianych treści.

Nie wszystkie związki frazeologiczne okazały się proste do zrozumienia. Taką trudnością był m.in.  koń trojański. Niełatwo było młodym ludziom pojąć, jak mógł wyglądać ten podarunek  i w jaki sposób nocą wyszli z niego Grecy. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości z pomocą przyszedł tu fragment filmu „Troja”, pokazujący właśnie tę część omawianej historii. Przy okazji zachęciłam uczniów do obejrzenia tego filmu, który z rozmachem przedstawia dzieje wojny trojańskiej.

5. Redaguję i uzasadniam

Kolejnym zadaniem było ćwiczenie redakcyjne polegające na tym, by dokończyć wypowiedź, odwołując się do własnych doświadczeń.

Jestem podobny do………………………………….., ponieważ…………………………………

(Co robię? Jak się zachowuję?)………………………………………………..(Kiedy? W jakich okolicznościach?)……………………………………………………………………………….

6. Mitologiczne logo

Ćwiczeniem, które sprawiło moim uczniom wiele radości, było połączeniem rysowania z mówieniem. Chodziło o to, by narysować w zeszycie logo wybranego przez siebie bohatera z mitologii, a następnie – na forum klasy – zaprezentować swoją pracę z komentarzem uzasadniającym wybór postaci oraz elementów zamieszczonych na obrazku. Mimo że prezentacja odbywała się na środku sali, chętnych do przedstawienia swojej pracy nie brakowało.

7. Mitologiczne kalambury

Podsumowaniem zajęć z mitologii było tradycyjne kalambury. Dwie grupy (chłopcy i dziewczynki) rywalizowali ze sobą o punkty, które zapisywaliśmy na tablicy. Przedstawiciele uczniów losowali imię bohatera, a następnie, wykorzystując mowę ciała lub rysunek na tablicy, musieli naprowadzić swoją grupę na prawidłową odpowiedź. Choć zadanie nie było trudne przekonałam się, że niektórzy uczniowie są niezwykle kreatywni.

Nasze mitologiczne wędrówki stały się dla niektórych uczniów  inspiracją do pogłębienia wiedzy na ten temat, a nawet do przygotowania czegoś, czego nie było w planie. Kiedy usłyszałam: „Proszę pani, a czy ja mogę zrobić…?”, oczywiście odpowiedziałam: „Tak!”., ale o tym juz niebawem. I jak tu nie lubić swojej pracy? 😉

IB

Kategorie: Moje lekcje

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *