Wartości – a co to jest?

Na co dzień nie przykładamy  wagi do swoich wartości, nie zastanawiamy się nad nimi. Ludzie, których pyta się o wartości, zazwyczaj nie wiedzą, co mają powiedzieć. Warto więc uświadomić naszym uczniom, czym są wartości  i za pomocą ćwiczeń pomóc im wskazać, które wartości są dla nich ważne. Od tego bowiem, jakimi wartościami się kierujemy, zależy nasz sposób postrzegania świata, radzenia sobie z emocjami i dokonywania wyborów.

Na początku zapytaj uczniów, czy wiedzą, co to są wartości. Odpowiedzi uczniów zapisuje na tablicy (flipcharcie) lub whiteboardzie podczas lekcji zdalnej. Następnie przedstaw młodym ludziom jedną z definicji wartości ze strony www.sjp.pl:

„2. cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem;

3. posiadanie zalet;

4. zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej społeczności norm etycznych.”

Następnie zapytaj uczniów, jakie znają wartości (np. przyjaźń, miłość, szacunek, zaufanie) i którymi z nich kierują się na co dzień. Kolejnym krokiem jest wyjaśnienie im że każdy z nas kieruje się siedmioma głównymi wartościami. Aby dowiedzieć się, jakie wartości są ważne dla każdego z uczestników, należy wykonać poniższe zadanie.

Każdy z uczestników otrzymuje kartę pracy nr 1 (znajdziesz ją TUTAJ) – zestaw 50 wartości. Należy przeczytać je uważnie i dalej postępować według instrukcji prowadzącego:

  1. Spośród pięćdziesięciu wartości należy skreślić 15, które uzna się za mniej ważne od pozostałych;
  2. Następnie spośród 35, które zostały należy skreślić kolejne 10, które uznaje się za mniej ważne od pozostałych;
  3. Dalej, spośród 25, które zostały, należy skreślić 10;
  4. Z ostatnich 15 należy skreślić 8.

Każdemu z uczestników powinno zostać po 7 wartości, które są dla niego bardzo ważne.

Następnie każdy z uczestników zapisuje swoje wartości na karcie pracy nr 2 (znajdziesz ją TUTAJ).

Teraz zaproś uczniów do rozmowy.  Rozdaj im kartę pracy nr 3 (znajdziesz ją TUTAJ) i  daj uczniom czas na odpowiedź). Następnie poproś uczniów o przedstawienie swoich refleksji.

Na koniec zaproponuj uczniom  zadanie polegające na zwizualizowaniu (narysowaniu) swojej wartości (karta pracy nr 4 – znajdziesz ją TUTAJ),  a następnie opisaniu tego, co narysowali. 

Bohaterowie literaccy i wartości

Jak wykorzystać pracę z wartościami na języku polskim? U mnie lekcja sprawdziła się podczas powtórek do egzaminu ósmoklasisty. Możesz poprosić, by uczniowie wypełniali karty w kontekście wybranego bohatera literackiego, a następnie poprosić uczniów o uzasadnienie swoich wyborów.

Udanych zajęć. 🙂

IB


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *